ВУЗ ШАГ
 

Чечелівський район. КЗО "НВК№102" ДМР

 

Атестація педпрацівників

 

План роботи атестаційної комісії 2017-2018 н. р.

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

1

Створення атестаційної комісії та затвердження іі складу

До 20.09

Директор

2

Затвердження списку педагогів, які підлягають атестації

До 20.09

Секретер атестаційної комісії

3

Ознайомлення педагогічних працівників, які підлягають атестації, з наказом «про створення атестаційної комісії»

До 20.09

Голова атестаційної комісії

4

Ознайомлення педагогічного колективу з Типовим положенням. Оформлення атестаційного куточка

До 25 вересня

Члени атестаційної комісії

5

Приймання заяв педагогів про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації, про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду)

До 10 жовтня

Секретер атестаційної комісії

6

Перевірка наявності документів про підвищення педагогічних працівників, які атестуються, згідно з положенням про атестацію

З 22.09-08.10.17

Члени атестаційної комісії

7

Співбесіди з педагогічними працівниками щодо індивідуальних графіків проходження атестації

З 12.10

Члени атестаційної комісії

8

Засідання атестаційної комісії: * розгляд та затвердження списку педагогічних працівників, які підлягають атестації, згідно з перспективним планом атестації;

·       Розподіл функціональних обов`язків між членами атестаційної комісії;

·       Затвердження графіка засідань атестаційної комісії;

·       Затвердження циклограми діяльності атестаційної комісії;

·       Затвердження індивідуальних графіків атестації педагогічних працівників;

}·       Знайомлення з параметрами оцінювання професійної діяльності відповідно до кваліфікаційних категорій

та тарифних розрядів.

До 20.10

Голова атестаційної комісії

9

Видання наказу «Про атестацію педагогічних працівників »

До 20.10

Голова атестаційної комісії

 

 

Самоосвітні теми вчителів, що атестуються 

 

 

П.І.П.

посада

тема

1

Махно О.В.

Вчитель української мови та літератури

Розвиток критичного мислення на уроках української мови та літератури через застосування технології фреймування

2

Мороз І.Б.

Вихователь логопедичної групи дошкільного відділення

Розвиток української мови засобами українознавства

 

3

Гусак Н.А.

Вчитель біології, екології, природознавства, основ здоров’я

Метод дослідницьких проектів в біологічній освіті – один із напрямків творенні і розвитку креактивної особистості учня

4

Масалова Т.І.

Вчитель початкових класів

Формування ключових компетенцій в учнів початкових класів засобами інтерактивнихтехнологій

5

Кравцова Г.М.

Вчитель англійської мови

Ігрові технології, як засіб формування і розвитку комунікативних та соціокультурних компетенцій учнів початкової школи

6

Рожко М.Ф.

Вчитель музики

Розвиток патріотичних якостей школярів музичного мистецтва

7

Ніжинська В.В.

Вчитель фізики, астрономії

Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів на уроках фізики та інформатики шляхом використання сучасних інформаційних технологій

8

Шевелєва Н.М.

Вчитель зарубіжної літератури та російської мови

Розвиток творчого мислення учнів на уроках зарубіжної літератури засобами інноваційних технологій

9

Здоренко І.В.

Вчитель математики та інформатики

Підвищення мотивації до предмета математики через застосування ділових, рольових ігор та використання проблемно-пошукових завдань