Чечелівський район. КЗО "НВК №102" ДМР

 

Робочі плани

Робочий навчальний план

Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №102 «середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу» Дніпровської міської ради

на 2019-2020 навчальний рік

І ступінь

1-2 класи – за Навчальним планом до Типової освітньої програми початкової освіти (О.Я. Савченко), затвердженої наказом МОН України від 21.03.2018р. №268, Додаток 1 

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень по класах

Разом

Українська мова

7

7

14

Іноземна мова (англійська мова)

2

3

5

Математика

4

4

8

Я досліджую світ

3

3

6

Мистецтво:

образотворче мистецтво

1

1

2

музичне мистецтво

1

1

2

Технології

1

1

2

Інформатика

-

1

1

Фізична культура

3

3

6

Усього

22

24

46

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

2

Українська мова (інд. роб.)

1

1

2

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

22

42

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

25

48

 

Директор                                                            І.О. Бондаренко

 

 

Робочий навчальний план

Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №102 «середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу» Дніпровської міської ради

на 2019-2020 навчальний рік

І ступінь

3-4 класи – за Навчальним планом до Типової освітньої програми, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 № 407, таблиця №1

 

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень по класах

Разом

 

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

7

7

7

21

Іноземна мова (англійська)

2

2

2

6

Математика

Математика

4

4

4

12

Природознавство

Природознавство

2

2

2

6

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

1

3

Мистецтво

Мистецтво

-

-

-

 

Музичне мистецтво

1

1

1

3

Образотворче мистецтво

1

1

1

3

Технології

Трудове  навчання

1

1

1

3

Інформатика

1

1

1

3

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

3

Фізична культура

3

3

3

9

Усього

24

24

24

72

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

2

2

6

Індивідуальні заняття з української мови

(35годин)

1

1

1

3

Індивідуальні заняття з математики

(35 годин)

1

1

1

3

Гранично допустиме навантаження

23

23

23

69

Всього

26

26

26

78

  

Директор                                                            І.О. Бондаренко

 

 

 

Робочий навчальний план

Комунального заклад освіти «Навчально-виховний комплекс №102 «середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу» Дніпровської міської ради

на 2019-2020 навчальний рік

ІІ ступінь

5-9 класи – за Навчальними планами до Типових освітніх програм, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 № 405, додаток 1

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

2

Іноземна мова (англійська)

3

3

3

3

3

3

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

1,5

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

0,5

0,5

0,5

Образотворче мистецтво

1

1

1

0,5

0,5

0,5

Математика

Математика

4

4

-

-

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

2

Природознавство

Природознавство

2

-

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

2

2

Географія

-

2

2

2

1,5

1,5

Фізика

-

-

2

2

3

3

Хімія

-

-

1,5

2

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

2

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

Разом

26,5

29,5

31

31,5

33

33

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

3,5

 

3,5

 

 

2,5

 

3

 

 

3

 

 

3

Історія рідного краю (17 годин)(Курс за вибором)

1

1

 

 

 

 

Українознавство (17 годин)(Курс за вибором)

0,5

0,5

0,5

 

 

 

Математика (35 годин)(інд.заняття)

1

1

1

1

1

1

Українська мова (17-35 годин)(інд.заняття)

1

1

 

1

1

1

Історія України (35 годин) інд.заняття)

 

 

 

 

1

1

Учнівський твір як засіб спілкування

(35 годин)(факультатив)

 

 

 

1

 

 

Школяр програміст (35 годин))(факультатив)

 

 

1

 

 

 

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

31

32

33

33

33

Всього

30

 

33

33,5

 

34,5

 

36

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                 І.О.Бондаренко

 

 

Робочий навчальний план

Комунального заклад освіти «Навчально-виховний комплекс №102 «середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу» Дніпровської міської ради

на 2019-2020 навчальний рік

ІІІ ступінь

11 клас – за Навчальними планами до Типових освітніх програм, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 № 408, профільний предмет інформатика

 

№ з/п

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

 в 11 класі

 
 

1

Українська мова

2

 

2

Українська література

2

 

3

Іноземна мова (англійська)

2+1

 

4

Зарубіжна література

1

 

5

Історія України

1.5

 

6

Всесвітня історія

 1

 

7

Громадянська освіта

0

 

8

Математика (алгебра та початок аналізу та геометрія)

3+1

 

9

Астрономія

1

 

10

Біологія, екологія

2

 

11

Географія

1

 

12

Фізика

3

 

13

Хімія

2

 

14

Фізична культура

3

 

15

Захист Вітчизни

1.5

 

Вибірково-обов’язкові предмети:

Інформатика

Технології

(3)

2+3

1

 

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

9

 

Індивідуальні заняття

 

Англійська мова

1

 

Українська мова

1

 

Математика

1

 

Історія України

1

 

Гранично допустиме навантаження

33

 

Разом

38

 

 

Директор                                                                     І.О. Бондаренко

 

 


1
2
3
4