Чечелівський район. КЗО "НВК №102" ДМР

 

Дистанційне навчання

 

Відео та аудіо матеріали  за програмами з української та зарубіжної літератури для 1-11 класів для використання учасниками освітнього процесу  під час канікул та освітнього процесу. https://drive.google.com/drive/folders/1e42JrK3mSfCjjtEcYQKZfhaxHptdciBH

 

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС №102

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КЗО «НВК№102» ДМР)

 

НАКАЗ

 

Від      31 .08.2022                                                               № 01-01/130

м.Дніпро

 

Про організацію освітнього процесу

за дистанційною формою

 

 

            На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15.08.2022 № 2500-ІХ, Постанови Кабінету Міністрів «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні» від 24.06.2022 №711,  листа МОН від 30.06.2022 за №1/7322-22 «Про організацію 2022-2023 навчального року», листа МОН від 19.08.2022 №1/9530 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році», Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України №1115 від 08.09.2020, рішення Дніпровської міської ради від 09.08.22 р. № 8/3083 «Організація освітнього процесу з 01.09.22 за дистанційною формою навчання», з метою збереження життя та здоров’я здобувачів освіти під час правового режиму воєнного стану на виконання рекомендацій МОН, відповідно до рішення педагогічної ради закладу від 30.08.2022, протокол № 01,

 

НАКАЗУЮ:

 

{C}1.     {C}Організувати навчання з допомогою засобів дистанційного навчання

для здобувачів освіти 1-9 класів з 01.09.2022 року.

Вчителі 1-9 класів

 

1.1. Навчання з використанням технологій дистанційного навчання проводитьи - у синхронній формі через інтернет-платформу ZOOM, Google-MEET (відеоконференції, вебінари, онлайн – консультації) та в асинхронній формі через інтернет-платформу Classroom (класні і домашні роботи, інтерактивні завдання, чати, форуми та ін.)

1.2. Для спілкування та для зворотнього зв’язку з здобувачами освіти та батьками використовувати: Classroom та месенджер Telegram.

1.3.Здобувачи освіти 1-9 класів дистанційно навчаються за розкладом І семестру. Режим дзвоників змінений на час дистанційного навчання:

№ за/п

уроку

Термін проведення уроку

1

09.00-09.45

2

10.00.10.45

3

11.00-11.45

4

12.00-12.45

5

13.00-13.45

6

14.00-14.45

7

15.00-15.45

 

 

 

1.4. Для здобувачів освіти 1-4 класів дотримуватися  норм Санітарного регламенту в тривалості уроку

 

№ за/п

уроку

Термін проведення уроку

1 урок

2 урок

3 урок

4 урок

5 урок

1 клас

09.00-09.35

10.00-10.35

11.00-11.35

12.00-12.35

13.00-13.35

2 клас

09.00-09.40

 

10.00-10.40

 

11.00-11.40

 

12.00-12.40

 

13.00-13.40

3 клас

09.00-09.40

4 клас

09.00-09.40

{C}1.5.                  

{C}1.6.                   1.5.Дотримуватися  Санітарного   регламенту   для  закладів  загальної

середньої освіти, який діє з 1 січня 2021 року, і передбачає вимоги до організації роботи з технічними засобами навчання, закрема компютерами, планшетами, іншими гаджетами і визначає обмежений час безперервної роботи з технічними засобами навчання:

- для здобувачів освіти 1 класу – не більше 10 хвилин; для здобувачів освіти 2-4 класів – не більше 15 хвилин; для здобувачів освіти 5-7 класів – не більше 20 хвилин; для  здобувачів освіти 8-9 класів – 20-25 хвилин;

 

1.6.Для формувального і підсумкового оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти учителям закладу використовувати освітні платформи Google Classroom, НаУрок, Всеосвіта, learningApps, Classtime та ін.

2. Педагогам закладу самостійно визначити режим (синхронний або асинхронний) проведення окремих навчальних занять. При цьому не менше 30 відсотків навчального часу, передбаченого освітньою програмою закладу освіти, організовується в синхронному режимі (решта навчального часу організовується в асинхронному режимі).

 

3. Для здобувачів освіти, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин (стан здоров'я, відсутність доступу (обмежений доступ) до мережі Інтернет або технічних засобів навчання, зокрема дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітних, малозабезпечених сімей тощо), вчителям предметникам та класним керівникам забезпечити використання інших засобів комунікації, доступних для учнів (телефонний, поштовий зв'язок тощо).

 

3.1.Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти проводити за видами оцінювання, визначеними спеціальними законами, і відповідно до критеріїв, визначених МОН України. Державну підсумкову атестацію здобувачів освіти провести відповідно до законодавства.

 

3.2.Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти здійснювати очно або дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій, зокрема відеоконференц-зв'язку.

 

3.3.У разі, якщо під час дистанційного навчання батьки не виконують свої обов'язки щодо забезпечення здобуття дитиною освіти, зокрема не забезпечують участь дитини в освітньому процесі протягом 10 робочих днів підряд з невідомих причин, заклад освіти інформує про це відповідну службу у справах дітей.

 

4. Класним керівникам 1-9 класів провести :

 

- цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності зі здобувачами освіти з урахуванням питань безпечного поводження у побуті, заборонити перебування біля водоймищ, місцях скупчення людей та місцях, що несуть загрозу життю і здоров’ю людини.

 

- роз’яснювальну роботу з батьками здобувачів освіти щодо причини переходу на дистанційну форму навчання.

 

- провести інструктаж з безпеки життєдіяльності під час воєнного стану

 

- вчителю першого класу Динніковій Н.М. розробити Алгоритм дій для педагогів, батьків та першокласників для формування дієвого партнерства учитель, здобувач освіти, батьки під час дистанційної форми навчання

                                      Додаток1

- у разі включення сигналу «Повітряна тривога» або інших сигналів оповіщення, припинити проведення дистанційного уроку, далі уроки проводити за розкладом.

 

5. Щоденно о 9 годині 00 хвилин проводити загальнонаціональну хвилину мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України (стаття 2 Указу Президента України № 143 від 16 березня 2022 року «Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України», лист Міністерства освіти і Науки України від 16.03.2022 №1/3472-22).

                                                        Вчителі предметники, класні керівники

6. Відповідальній за роботу вебсайту Стрельченко Д.С.  розмістити інформацію про забезпечення дітей здобуттям освіти за дистанційною формою (наказ, правила роботи, алгоритм для для педагогів, батьків та першокласників для формування дієвого партнерства учитель, здобувач освіти, батьки під час дистанційної форми навчання)

7. Працівники закладу можуть працювати дистанційно (за заявою – з зазначенням місця знаходження - адреса):

8. Упродовж робочого часу працівники, зазначені у пункті 7 наказу, зобов’язані:

 

         - виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором, посадовою інструкцією та іншими локальними актами закладу;

 

- відповідати на дзвінки, які надходять доступні засоби комунікації;

 

- перевіряти електронну пошту й оперативно відповідати на листи;

 

- до першого числа кожного місяця підготуваи  план проведення уроків в онлайн режимі з врахуванням форми проведення (синхронний - асинхронний); додаток 2

 

- класним керівникам щопятниці підготувати інформацію про фактичне проведення уроків у класі з указанням форми проведення (синхронний - асинхронний) та платформи (яку використовували під час проведення уроку)

Додаток 3

9. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на заступника директора з навчально-виховної роботи Нестеренко І.М.

 

Директор                                                  Ірина БОНДАРЕНКО

                                                                                             

 

 

 

Додаток 1

Наказ № 130 від 31.08.2022 р

 

Алгоритм дій для педагогів, батьків та першокласників

для формування дієвого партнерства учитель, учень, батьки

під час дистанційної форми навчання

1.      Спілкування відбувається під час особистої зустрічі з батьками або ж за допомогою інших засобів: телефонних дзвінків, електронної пошти, спілкування у соціальних мережах.

2.      Забезпечення учасників освітнього процесу засобами зв’язку.

3.      При плануванні батьківських онлайн-зборів, чітко формулювати їхню мету, окреслювати очікувані результати, планувати процес.

4.      Конструктивний зворотній зв'язок з батьками. Зворотний зв’язок не може бути час від часу, він має бути постійним і послідовним. Саме так ми можемо дійсно чогось навчити дітей.

5.      Важливість організуваного простору для спілкування -  практика ранкових кіл. Це важливо для спілкування і для підтримання віртуального класу як класу.

6.      Наявність чітких інструкцій щодо виконання завдань. Чим чіткішими та конкретнішими будуть інструкції, чим краще будуть прописані алгоритми для самостійного опрацювання, тим більший навчальний ефект отримаємо.

7.      Надання підтримки здобувачами освіти і батькам у використанні цифрових пристроїв. Для деяких батьків просто треба розіслати інструкції, що необхідно робити. Це набагато легше, ніж що раз проговорювати.

                                                                                                       Додаток 2

Наказ № 130 від 31.08.2022 р

План проведення уроків предмету з урахуванням форми проведення у (місяць) 2022 р.

                                                                  Учитель:____________

(згідно власного розкладу)

клас

02

05

07

09

12

14

16

19

21

23

26

28

30

5-а

 

с

 

с

.

 

 

с

 

.

.

 

 

6-а

 

с

.

 

.

с

 

.

.

 

с

.

 

7-а

 

с

.

.

 

с

.

 

.

с

 

.

.

7-б

с

.

 

.

с

 

.

.

 

с

.

 

.

8-а

с

 

.

.

 

с

с

.

.

с

 

.

.

Додаток 3

Наказ № 130 від 31.08.2022 р

__________ клас

Класний керівник ___________________________

День тижня

уроку

предмет

вчитель

Форма проведення

платформа

понеділок

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

вівторок

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

середа

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

четвер

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

пятниця

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРАДИ БАТЬКАМ ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ

 Організація освітнього процесу відрізняється від очного навчання дітей у першу чергу тим, що дітям СКЛАДНІШЕ ВЧИТИСЯ ВДОМА. Кожна третя дитина перебуває у стресовому стані/тривозі, пов’язаній зі сформованими обставинами. Однією зі складових стресу є втрата тієї стабільності та структурованості (зарозумілості), яка була, коли дитина мала чіткий режим, розклад і розуміння, що за чим йде.

Стрес – це не найсприятливіший ґрунт для розвитку. Для того, щоб допомогти дитині створити позитивну атмосферу для навчання, систематизувати і структурувати (тобто зробити зрозумілим) цей процес, пропонуємо такі кроки.

Скласти чіткий розклад/режим

Стабільність і зрозумілість – це те, що для дітей створює якусь зону безпеки. Адже, саме в безпеці діти прагнуть розвиватися, вчитися і пізнавати світ. Складіть новий розклад для дитини. Розмістить його на видному місці, намагайтеся  дотримуватися режиму дня (підйом в один і той же час, перерви, прийом їжі тощо). Режим позитивно позначається і на нервовій системі дитини.

Організувати робочу зону

Якщо немає своєї кімнати, то хоча б свій чуточок (обов’язково ввімкнений екран монітору чи телефону та наявні навушники). Де будуть ТІЛЬКИ потрібні для «цього» уроку матеріали. Усі зайві предмети, що відвертають увагу, доцільно прибрати. Також на працездатність дитини впливає світло. Яскраве і холодне освітлення стимулює мобілізацію систем організму і підвищує пильність.

Організувати форму одягу

Дитина не повинна сидіти в піжамі. Вона і так навчається вдома (у дітей будинок не асоціюється з навчальною діяльністю, а більше з відпочинком). Учневі буде значно простіше надіти на себе «роль учня» і «переключитися» на заняття, якщо він буде одягнений у відповідний (асоціюється з навчанням) одяг.

Робити перерви

Фокус уваги школяра на відеоконференції/уроці 10 хвилин. Не більше. Дитина докладає чимало зусиль, аби сконцентруватися і зрозуміти, що їй через екран намагаються донести. Енергії витрачається більше, ніж на звичайному уроці. Тому вкрай важливо, аби діти перемикали свою увагу і відпочивали між уроками (по можливості не в гаджетах).

Братися до виконання домашньої роботи доцільно не раніше, ніж за годину-півтори після закінчення уроків. Дитині потрібно переключитися, відпочити, пограти і перезарядитися.

Знизити очікування і вимоги

Нові умови навчання, тиск суспільства, страхи і тривога заважають дитині розуміти і читця як раніше. Отже, якщо помітили, що успішність  вашого сина/дочки погіршилася – НЕ СВАРІТЬ І НЕ ТИСНІСТЬ, а навпаки, зверніть увагу на ситуацію. Адже це може бути однією з ознак стресу. Дитина потребує допомоги і відкритого діалогу з батьками. Зараз як ніколи вдалий час для перегляду і переоцінки вимог стосовно дитини.

Мотивувати і помічати успіхи

Не змушуємо дитину , а мотивуємо! Спробуйте переконати дитину в тому, що система примусу відходить  в минуле. Кожна людина в сучасному світі розуміє ту міру відповідальності за своє життя, яку вона несе. Ніхто не допоможе тобі стати освіченою і успішною  людиною, якщо ти сам не захочеш і не навчишся цього. Дистанційна освіта дає унікальний шанс довести самому собі, чого ти вартий. Але батьки повинні усвідомлювати, що такий рівень відповідальності за своє життя дитина отримує з часом. І головна мета батьків – допомогти своєму школяреві це зрозуміти і створити максимально комфортні умови для того, щоб він зміг оволодіти навичками онлайн-навчання.

          Водночас не забуваймо відзначати їх успіх. Якщо порівнюємо, то тільки із самим собою. Навчайте дітей помічати хороше в обставинах, що склалися, розмовляйте, хваліть і підтримуйте.

Ось такі базові та найнеобхідніші правила, що допоможуть правильно організувати процес дистанційного навчання.

 

Одним із ключових компонентів концепції Нової української школи є педагогіка партнерства, яка ґрунтується на взаємодії між учнем, учителем і батьками. В основі педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія та співпраця між учителем і батьками.

 

Є два основні шляхи успішної співпраці школи та батьків для розвитку партнерства:

 

1. Постійне, чітке, двостороннє спілкування з батьками.

 

2. Різні способи залучення батьків до освітнього процесу.

 

Алгоритм дій для педагогів, батьків та першокласників

для формування дієвого партнерства учитель, учень, батьки

 

під час дистанційної форми навчання

 

1. Спілкування відбувається під час особистої зустрічі з батьками або ж за допомогою інших засобів: телефонних дзвінків, електронної пошти, спілкування у соціальних мережах.

 

2.   Забезпечення учасників освітнього процесу засобами зв’язку.

 

3. При плануванні батьківських онлайн-зборів, чітко формулювати їхню мету, окреслювати очікувані результати, планувати процес.

 

4. Конструктивний зворотній зв'язок з батьками. Зворотний зв’язок не може бути час від часу, він має бути постійним і послідовним. Саме так ми можемо дійсно чогось навчити дітей.

 

5.   Важливість організуваного простору для спілкування -  практика ранкових кіл. Це важливо для спілкування і для підтримання віртуального класу як класу.

 

6. Наявність чітких інструкцій щодо виконання завдань. Чим чіткішими та конкретнішими будуть інструкції, чим краще будуть прописані алгоритми для самостійного опрацювання, тим більший навчальний ефект отримаємо.

 

7.  Надання підтримки учням і батькам у використанні цифрових пристроїв. Для деяких батьків просто треба розіслати інструкції, що необхідно робити. Це набагато легше, ніж щораз проговорювати.