Чечелівський район. КЗО "НВК№102" ДМР

 

Кадровий склад

Стаття 58. Закону України "Про освіту" Вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного працівника закладу освіти

Пункт 1. Педагогічну діяльність у закладах освіти здійснюють особи, які працюють на посадах педагогічних працівників.

Пункт 2. На посади педагогічних працівників приймаються особи, фізичний і психічний стан яких дозволяє здійснювати педагогічну діяльність та які мають освітню та/або професійну кваліфікацію, що відповідає встановленим законодавством, зокрема професійним стандартом (за наявності), кваліфікаційним вимогам до відповідних посад педагогічних працівників.

Прізвище, ім’я по батькові

Педзвання, рік

Категорія

Посада

Повна назва навчальних закладів, які закінчив (рік закінчення)

Які предмети викладає

 
 

1

2

6

7

8

9

14

 

1

Бондаренко

Ірина

Олександрівна

Вчитель методист

2014

Вища

 

Дирек-тора

Дніпропетровський державний університет, 1985

Хімія

 

2

Нестеренко Ірина Миколаївна

Вчитель методист

2016

Вища

 

Заст..

дир. з НВР

Дніпропетровський державний університет, 1986

Географія

 

3

Хлєбнікова Світлана Олександрівна

Вчитель методист

2014

Вища

Заст..

дир. з ВР

Київський держав-ний педагогічний інститут, 1991

Укр.мова

і літ

 

4

Махно Олена Вікторівна

Старший вчитель, 2017

Вища

 

вчитель

Дніпропетровський державний університет, 1993

Укр.мова

і літ

 

5

Шевелєва Надія Михайлівна

Вчитель методист 2017

Вища

вчитель

Дніпропетровський державний університет, 1992

Зар.літ

Рос.мова

 

6

Кравченко Алла Миколаївна

Вчитель методист

2015

Вища

вчитель

Київський педаго-

гічний інститут іноземних мов,

1976

Англ. мова

 

7

Кравцова Ганна Миколаївна

-

Спец.І кат

 

Вчитель

Бердянський державний педагогічний університет, 2006

Англ. мова

 

8

Доброскоченко

Любов Олександрівн

Вчитель методист

2015

Вища

вчитель

Дніпропетровський державний університет, 1972

Матем.

 

9

Смішко Наталія Володимирівна

-

Спец

ІІ к.

вчитель

Дніпропетровський національний уні-верситет, 2000 Бердянський педа-гогічний інститут, 2010

Матем.

 

10

Здоренко Ірина Володимирівна

-

спец

Вчитель

Дніпропетровський національний університет, 2008

Інформатика, математика

 

11

Ніжинська Валентина Василівна

-

Вища

вчитель

Дніпропетровський державний університет, 1985

Фізика, ін-форматика

 

12

Гусак

Наталя Андріївна

Вчитель методист

2017

Вища

вчитель

Уманський держав-ний педагогічний інститут, 1987

Біологія

 

13

Владиченко Людмила Михайлівна

Старший вчитель 2014

Вища

вчитель

Запорізький держав-ний педагогічний інститут, 1980

Фізкультура

 

14

Ковальова Ганна Павліна

-

-

вчитель

Дніпропетровський інститут фізкультури і спорту, 2017

Фізкультура

 

15

Валова

Юлія Олександрівна

-

спец

вчитель

Дніпропетровський національний університет,

2014

Всесвітня історія, історія України, правознавство

 

16

Волкова Світлана Миколаївна

Вчитель методист 2014

Вища

вчитель

Шахтинський інсти-тут побутового об-слуговування, 1974

Обслуговуюча праця

 

17

Рожко Микола Федорович

-

Спец

вчитель

Дніпропетровське педагогічне училище, 1978

Музика, гурткова робота

 

19

Стрельченко  Дар’я Сергіївна

-

Спец

вчитель

Дніпропетровське педагогічне училище, 2006

Початкові класи

 

20

Пасічна

Інна

 Іванівна

Вчитель методист

2013

Вища

вчитель

Дніпропетровський державний університет, 1976

Початкові класи

 

21

Алшевська Світлана Вікторівна

-

Спец

І кат

 

вчитель

Дніпропетровське педагогічне училище, 2003

Дніпропетровський національний університет, 2012

Початкові класи

 

22

Диннікова Наталя Миколаївна

-

Вища

вчитель

Донецьке педагогічне училище, 1992

Донецький держав-ний універси-тет,1998

Початкові класи

 

22

Масалова Тетяна Іванівна

Старший вчитель 2017

Вища 

вчитель

Дніпропетровське педагогічне училище, 1983

Університет ім..Драгоманова інститут Педагогіки та психології, 2017

Початкові класи

 

23

Богданова  Наталія Володимирівна

-

Спец

вчитель

Дніпропетровський педагогічний коледж, 2010

Дніпропетровський національний університет,

2013

Початкові класи

 

24

Мороз Людмила Василівна

Старший вчитель, 2009

Спец.

Вчитель

Богуславське педагогічне училище, 1995

Початкові класи

 

25

Соколова Тетяна Вікторівна

Вихователь методист 2014

Вища 

вихователь

Дніпропетровське педагогічне училище, 1973 Харківський державний університет, 1992

Вихователь

 

26

Пашкевич Ірина Вікторівна

Вихователь методист 2015

Спец

Музичний керівник

Рибінське педагогічне училище, 1978

Вихователь

 

27

Пісчанська Тетяна Дмитрівна

-

Спец

вихователь

Дніпропетровське педагогічне училище, 2009

Вихователь

 

28

Омелян

Олена Миколаївна

-

спец

вихователь

Дніпропетровське педагогічне училище, 2012

Вихователь

 

29

Мітрушкіна Наталя Олександрівна

-

Спец

вихователь

Дніпропетровське педагогічне училище, 1997

Вихователь

 

30

Байдак

Наталя Василівна

-

Спец

вихователь

Дніпропетровське педагогічне училище, 2008

Вихователь

 

31

Стрельченко Альона Володимирівна

-

Спец.

Вихователь

Дніпропетровське педагогічне училище, 2009

вихователь

 

32

Смірнова Надія Михайлівна

 

Спец

 

вихователь

Кишиневське педагогічне училище, 1985

Вихователь

 

33

Петрова Наталя Олександрівна

-

Спец

 

вихователь

Донецький інститут психології та під-приємництва, 2003

Вихователь

 

34

Чернявська Любов Борисівна

-

Спец

вихователь

Дніпропетровське педагогічне училище, 2008

Вихователь

 

35

Мороз

Іванна Богданівна

-

Спец

 

вихователь

Бердянське медичне училище, 2000

Дніпропетровський педагогічний ко-ледж Дніпропетро-вського національ-ного університету, 2013

Вихователь

 

36

Пронько Юлія Олександрівна

-

спец

Бібліотеккар

Дніпропетровський державний  аграрний університет

 

бібліотекар

 

37

Ярославкіна Юлія Петрівна

-

спец

Психо-лог, соціаль-ний педагог

Дніпропетровський університет економіки та права, 2007 Бердянський педагогічний інститут, 2014р.

-