Чечелівський район. КЗО "НВК №102" ДМР

 

Моніторинг якості освіти

Моніторинг якості освіти за 2018-2019 н.р.

 

Фахівцями міського методичного центру був проведений моніторинг якості знань учнів 4  і 9 класів. Контрольне випробування в 4а класі (вчитель Алшевська С.В.) з української мови (диктант) виконували 17 учнів із 20, що становить 85% від загальної кількості від учнів в класі. Високий рівень знань виявили 4 учні (23,5%), достатній – 12 (70,5%), середній – 1 (5,8%), початковий – 0 (0%).Якісний показник становить відповідно 88,9% (за результатами контрольних випробувань) та 88.9% (за І семестр). Основні помилки, допущені дітьми при написанні диктанту: написання ненаголошених –е, -и, заміна, пропуск букв, правопис –не- з дієсловами, перенос слова.

Контрольне випробування в 4б класі (Масалова Т.І.) з української мови  (диктант) виконували 18 учнів із 20, що становить 90% від загальної кількості учнів в класі. Високий рівень знань виявили 3 учні (17%), достатній – 12 (67%), середній – 3 (17%), початковий – 0 (0%).. Якісний показник становить відповідно 83% (за результатами контрольних випробувань) та 61% (за результатами І семестру). Основні помилки, допущені дітьми при написанні диктанту: написання ненаголошених –е, -и, заміна, подвоєння букв, кома між однорідними членами речення.

Диктант з української мови у 9а класі (вчитель Хлєбнікова С.О.) писали 25 учнів, що складає 93% від загальної кількості дев’ятикласників. Високий рівень знань показали 2 учні, що становить 8% від кількості учнів, що писали роботу, достатній – 18 (72%), середній – 5 (20%) учнів. Типові помилки, допущені в диктанті: велика буква у власних назвах, правопис прислівників, подвоєння букв, правопис сполучників, У порівнянні з результатами за І семестр, якість знань учнів зросла на 8%.

Українська мова

 

клас

учнів

писали

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Якість

%

Успіш

ність %

20

17

0

0

0

1

0

0

1

7

4

2

2

0

89

100

4а(Іс)

20

17

0

0

0

0

0

1

2

4

6

2

2

0

89

100

20

18

0

0

0

1

1

1

5

4

3

2

1

0

83

100

4б(Іс)

20

18

0

0

0

2

1

4

5

2

1

2

1

0

61

100

27

25

0

0

0

0

0

4

5

5

9

2

0

0

80

100

9а(Іс)

27

25

0

0

0

0

1

6

3

8

4

2

1

0

72

100

 

Контрольну роботу з математики в 4а класі (вчитель Алшевська С.В.) писали 18 учнів, що складає 90% від загальної кількості учнів у класі. Високий рівень знань виявили 7 учнів (39%), достатній – 8 (44%), середній – 4 (22%), початковий – 0 (0%). Якісний показник склав 79% за результатами контрольного випробування та 63% (І семестр). Результати в порівнянні з семестровим оцінюванням підвищені на 15,7%.

Основні помилки були допущені під час розв’язання задачі, розв’язанні рівнянь, обчисленні виразів, під час написання чисел дробами, креслення відрізків.

Контрольну роботу з математики в 4б класі (вчитель Масалова Т.І.) писали 18 учнів, що складає 90% від загальної кількості  учнів в класі. Високий рівень знань виявили 2 учні (11%), достатній – 11 (61%), середній – 5 (27%), початковий – 0 (0%).  Результати в порівнянні з семестровимоцінюванням підвищені на 5.5%.

Під час проведення атестаційної експертизи були проведенні контрольні роботи з алгебри у 9а класі (вчитель Смішко Н.В.). Запропонована робота мала на меті перевірити ступінь сформованості в учнів умінь виконувати математичні розрахунки, працювати з формулами, виконувати завдання на арифметичну прогресію, розв’язувати нерівності та їх системи.

Контрольне випробування з алгебри в 9-му класі (вчитель Смішко Н.В.) писали 24 учні, що становить 88.9% від загальної кількості. На високому та достатньому рівнях справилися із завданнями контрольної роботи 9 учнів, відсоток якості знань склав 38%. За результатами самоаналізу показник якості освіти склав 38%.

Таким чином, аналів результатів контрольної роботи та оцінок за І семестр свідчить про те, що розходження між результатами семестрової та оцінки за контрольну роботу відсутні.

Математика

клас

учнів

писали

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Якість %

Успіш

ність %

20

19

0

0

0

2

1

1

3

4

1

2

3

2

79

100

4а(Іс)

20

19

0

0

0

1

1

5

3

3

0

3

3

0

63

100

20

18

0

0

0

2

2

1

4

4

3

1

0

1

72

100

4б(Іс)

20

18

0

0

0

4

1

1

6

3

2

1

0

0

67

100

27

24

0

0

2

2

8

3

1

3

1

2

2

0

38

92

9а(Іс)

27

24

0

0

2

2

6

5

2

2

1

3

1

0

38

92

 

            В 4а класі якісний показник підвищився на 16%

В 4б класі якісний показник підвищився на 5%

В 9 класі якісний показник залишився без змін

Моніторинг якості освіти за рік :

Початкова школа -

клас

Кл.керівник

РНД

 

Як.П

Кононенко С.М.

100%

 

47%

Масалова Т.І.

100%

 

88.2%

Диннікова Н.М.

100%

 

54.5%

Алшевська С.В.

100%

 

60%

Масалова Т.І.

100%

 

50%

 

 

 

 

 

            Середня і старша школа -

клас

Кл.керівник

РНД

Як.П

Шевелєва Н.М.

93.8%

25%

Здоренко І.В.

100%

35,5%

Махно О.В.

83.3%

50%

Ніжинська В.В.

100%

44,4%

Гусак Н.А.

86.9%

39%

Смішко Н.В.

84,2%

36,8%

Валова Ю.О.

68,8%

18,7%

Кравченко А.М.

88.8%

30%

10

Нестеренко І.М.

83%

24%

 

Відмінників - 29

2а кл. –        Сліс Діана

2б клас -       Дунайчук Ангеліна

                        Єфименко Ярослав

                       Кішинська Вероніка

                       РазуваєваАріна

3а кл. –        Овсянніков А.

4а кл. -         Дзюба С

                       Мороз І.

                       Петрова А.

                       Татара  М

4б кл. -         Грунт Валерія

                       Дзюба Дар’я 

5б клас – Бабенко Маргарита

                       Дробот Вероніка

                       Торопов Максим

6а клас -      Дзюба Лілія

                                   Сербіна Тетяна

                                   Чуб Ксенія

            7а клас -      Пугачова Валерія

                                   РошошкоЄлізавєта

                                   Шевцова Аліса

            8а кл. -         Хоруженко Дмитро

                                   Томаровщенко О.

                                   Стрельченко Анастасія

                                   Смішко Ольга

                                   Ільчак Дар’я

            9а кл. -         Грунт Ксенія

                                   Байдак Єлізавєта

            10 кл. -         Тютюнник Поліна